Bestuursoverleg Stedendriehoek

Eenmaal per jaar komen de bestuurders van schoolbesturen en de stuurgroepleden die betrokken zijn bij Opleidingsschool de Stedendriehoek bijeen. Zij geven op beleidsniveau sturing aan de opleidingsschool, nemen besluiten en sturen de werkgroep van de opleidingsschool aan.

Van 9.15 – 11.00 uur staat het bestuursoverleg gepland op Saxion.