Bijeenkomst Stuurgroep Stedendriehoek

In de stuurgroep van Opleidingsschool de Stedendriehoek zitten vertegenwoordigers van een aantal betrokken schoolbesturen. Zij geven op beleidsniveau sturing aan de opleidingsschool, nemen besluiten en sturen de werkgroep van de opleidingsschool aan. De stuurgroep bestaat uit de volgende schoolbesturen:

  • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
  • Stichting Leerplein055
  • Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG)
  • Vereniging Deventer Leerschool
  • Stichting de Mare
  • Veluwse Onderwijsgroep

Van 9.15 – 11.00 uur staat er een bijeenkomst van de stuurgroep gepland op Saxion.