Alle bestanden opleiden

Vind hier alle documenten over opleiden, het werplekleren, notities en beleidsdocumenten. Door tags toe te voegen kun je gerichter zoeken.

 

 

Filter

Aandachtspunten iCALT lesevaluatie

Hierbij de lijst aandachtspunten op basis van het iCALT  behorende bij het lesevaluatieformulier. Meer lezen →

Lesevaluatieformulier

Rollen en verantwoordelijkheden leerteam

Taakomschrijving van deelnemers in een leerteam in ieder scenario van onderzoek… Meer lezen →

Rollen leerteam per scenario

Communicatiematrix opleiden in de school

Een communicatiematrix waarin alle betrokkenen van het werkplekleren en opleiden zijn opgenomen. Communicatiematrix 2020-2021… Meer lezen →

Notitie Opleidingsschool de Stedendriehoek 2.0

Aanleiding van deze notitie is het gegeven dat de eerste subsidieperiode van opleidingsschool De Stedendriehoek ten einde is, er een nieuwe periode van 6 jaar start met ingang van september 2015 en een verbeteragenda voor deze periode wenselijk is. Is er dan noodzaak om te verbeteren? Het antwoord is ja. Meer lezen →

Beleidsnotitie Opleidingsschool 2.0

Lesevaluatieformulieren

Lesgeven zonder een degelijke voorbereiding kan niet. Steeds zoeken naar manieren om zijn lesgeven te verbeteren is een basiseigenschap van een leerkracht. Het lesevaluatieformulier is bedoeld de aankomende leerkracht te ondersteunen bij zijn professionele groei. Behalve door de mentor kan het formulier ook gebruikt worden door de opleider/stagedocent. De… Meer lezen →

Naar de lesevaluatieformulieren