Alle bestanden opleiden

Vind hier alle documenten over opleiden, het werplekleren, notities en beleidsdocumenten. Door tags toe te voegen kun je gerichter zoeken.

 

 

Filter

Beoordeling werkplekleren

Tussenbeoordeling Halverwege een stageperiode vindt een tussenevaluatie plaats. De tussenbeoordeling is erg belangrijk: Het is hét moment om een student leerpunten mee te geven waaraan hij moet werken om de doelen van deze periode van werkplekleren te behalen. De mentor geeft aan de hand van de tussenbeoordeling uit het dossier… Meer lezen →

Naar dossiers werkplekleren

Overzicht beroepstaken

Tijdens elke werkplekperiode werkt een student aan een zogenaamde ‘beroepstaak’. De beroepstaak is bedoeld om de student in de praktijk te laten zien dat hij een complexere opdracht, waarin meerdere aspecten van het leraarschap samenkomen, kan opzetten en uitvoeren. De theoretische voorbereiding gebeurt op de pabo. De praktische uitvoering krijgt… Meer lezen →

Procedure ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG)

Voor alle studenten die met werkplekleren of met hun lio starten is het een verplichting om een VOG bij de stageschool in te leveren. De procedure is als volgt: De student print het vooringevuld ‘aanvraagformulier VOG NP’. De student vult de eigen gegevens in bij punt 1 t/m 1.2. Meer lezen →

Reader startbekwaam voltijd

In deze reader is de laatste fase van de (voltijd) opleiding beschreven; de fase startbekwaam. Deze fase staat geheel in het teken van de praktijk. De studie wordt afgerond met een lio-periode, waarin gedurende langere tijd op een basisschool alle gelegenheid is om te voldoen aan het derde niveau van… Meer lezen →

Voorwaarden gevelbordje

In het opleidingsplan ‘Opleidingsschool De Stedendriehoek’ is beschreven op welke wijze de opleidingsschool de zorg draagt voor de kwaliteit van de opleidingsschool. De scholen binnen de opleidingsschool conformeren zich alle aan het ‘keurmerk opleidingsschool’ van pabo-Saxion Deventer, dat gebaseerd is op het landelijk keurmerk. Het keurmerk wordt door alle scholen… Meer lezen →

Gevelbordje criteria