Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

Professionaliseren

Voor een belangrijk deel wordt de kwaliteit van de opleidingsschool bepaald door de kwaliteit van de deelnemende scholen. Logisch dus dat Opleidingsschool de Stedendriehoek veel werk maakt aan het opleiden van haar medewerkers. De focus ligt hierbij op het opleiden en verder professionaliseren van de medewerkers van de opleidingsschool en het versterken van de interne samenwerking.

Opleiden
Voor alle medewerkers van de opleidingsschool zijn er specifieke opleidingen en intervisietrajecten. Een basiskwalificering wordt verworven via concrete opleidingen voor onder andere opleiders in de school en mentoren. Via opleidersdagen en het congres wordt verdere professionalisering vormgegeven. Nadruk ligt hierbij op intervisie en het delen van kennis en ervaringen.

Samenwerking versterken
Binnen ‘De Stedendriehoek’ ligt de focus al vanaf de oprichting op kennis delen, leren van elkaar. Door het project ‘Versterking Samenwerking’ heeft dit leren van en met elkaar een stevige impuls gekregen. Het zelf of samen doen van praktijkonderzoek is hierbij een belangrijke pijler gebleken. Er is een cultuur ontstaan waarin scholen bereid zijn hun onderzoekresultaten en expertise met collegascholen te delen. Mogelijk kan de samenwerking ook doorgetrokken worden naar het niveau van de al functionerende bestuur gebonden ‘Academy’s’.

Startende leraren
Een leraar, die zichzelf (weer) moet uitvinden in een nieuwe werksituatie, moet heel veel leren en vaak ook zichzelf opnieuw ‘uitvinden’. Binnen de opleidingsschool is er voor deze collega’s een coachings-, c.q. begeleidingstraject ontwikkeld dat bestuur overstijgend wordt aangeboden.