Onderzoeken

Onderzoek in de school heeft tot doel nieuwe praktijkkennis op te leveren en te leiden tot leerontwikkeling op het niveau van leerling, leerkracht, het team en de school.  Onderzoek in de school kun je daarom beschouwen als een vorm van leren, waarbij de (aanstaande) leerkracht op systematische wijze op zoek gaat naar antwoorden op problemen, uitdagingen en leervragen uit de praktijk met als doel om deze praktijk te verbeteren.

Binnen Opleidingsschool de Stedendriehoek worden alle betrokken gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot partners in leren door het doen van praktijkonderzoek. Alle scholen van de opleidingsschool hebben een keuze gemaakt voor zogenoemde onderwijsscenario’s, te weten:

  • Scenario 1 – de lerende opleidingsschool: kleine onderzoeken, die voornamelijk op klassenniveau plaatsvinden.
  • Scenario 2 – de onderzoekende opleidingsschool: onderzoek dat gericht is op de eigen schoolontwikkeling.
  • Scenario 3 – de academische basisschool: onderzoek dat generaliseerbaar is voor collega-scholen.

In leergemeenschappen, bestaande uit een aantal leden van het schoolteam, studenten, de relatiebeheerder, wordt door gebruik te maken van elkaars expertise een onderzoeksthema van meerdere kanten belicht en mondt uit in verantwoorde acties. In zo’n proces staat het samen leren in het samen opleiden centraal.

Het project Versterking Samenwerking, waarbij zowel ontwikkelgroepen (bestaande uit leden van scholen uit verschillende besturen, een pabodocent en een lectoraat) als schoolgebonden leerteams gezamenlijk onderzoek deden, heeft een impuls gegeven aan het samen leren in samen opleiden.

Zoek hieronder gericht naar onderzoeken die op de scholen zijn opgepakt. Lees de inleiding en klik door voor meer informatie. Ontdek welke kennis waar aanwezig is. Bekijk producten, onderzoeksposters, lees onderzoeksverslagen en neem contact op met een expert als je meer informatie wilt hebben. Leerteams, student, school en leerkracht? Doe er je voordeel mee!

Filter

Aanspreken op talent A

In de projectgroep Aanspreken op Talent A zijn we op zoek gegaan naar dat nieuwsgierige en leergierige kind. Wat heeft hij nodig om nieuwsgierig en leergierig te blijven? Hoe kunnen we hem helpen en wellicht aanmoedigen om zich optimaal te ontwikkelen? Een klimaat dat gericht is op presteren of een… Meer lezen →

Poster Talent A

Handreiking blp Talent A

Link test

Mediation

De ontwikkelingslijn van Rkbs Adwaita en de odb De Branink is verschillend. De scholen zijn gezamenlijk gestart in het proces. Zij hebben eerst de beginsituatie bepaald. De scholen willen onderzoeken of  sociale veiligheid vergroot word door gebruik te maken van mediation.  De beginsituatie bleek verschillend voor beide scholen op het… Meer lezen →

Onderzoeksverslag Mediation

Uitgave Mediation

Poster Mediation

Ik-doelen

Om goed te kunnen functioneren in een groep, te kunnen leren en je te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat je je veilig voelt. Veilig voelen kan op veel manieren, maar je prettig in de groep voelen is tevens van groot belang voor het leerproces. Om te komen tot een… Meer lezen →

Onderzoeksverslag Ik-doelen

Reflectietaart Ik-doelen

Poster Ik-doelen

Effectieve instructie op maat

In dit onderzoek hebben vier scholen samengewerkt: De Antonius (De Vecht), de St. Martinus (Bussloo), De Bundel (Apeldoorn) en daltonschool De Sleutel (Schalkhaar). Op alle deelnemende scholen worden in de praktijk knelpunten ervaren om geheel volgens de fasen van het IGDI-model de rekenlessen te verzorgen in de combinatiegroepen op deze… Meer lezen →

Onderzoeksverslag Effectieve instructie

Poster Effectieve instructie

Uitgave Effectieve instructie

Portfoliogesprekken B

Om het reflectief vermogen van leerlingen op de basisscholen De Heuvellaan, De Dorpsschool en Kindcentrum Rivierenwijk te vergoten, hebben we onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre reflectiegesprekken bijdragen aan het vergroten van het reflectief vermogen bij kinderen. Om het reflectief vermogen van leerlingen te bevorderen, hebben we op elke… Meer lezen →

Onderzoeksverslag Portfolio B

Poster Portfolio B

Uitgave Portfolio B