Downloads

Hier zijn alle downloads te vinden.

Filter

Formulieren, Opleiden, Werkplekleren

Gegevens student

 
Formulieren

ICALT-lesobservatieformulier-3.0

 
Formulieren, Opleiden, Werkplekleren

Kijkwijzer rekenen wiskunde

 
Formulieren, Lesevaluatieformulieren, Werkplekleren

Lesevaluatieformulier

 
Formulieren, Opleiden, Werkplekleren

Lesevaluatieformulier: aandachtspunten voor het invullen

 
Formulieren, Opleiden, Werkplekleren

Lesmodel Basisbekwaam

 
Formulieren, Opleiden, Werkplekleren

Lesmodel Directe instructie

 
Formulieren, Opleiden, Werkplekleren

Lesmodel Liobekwaam

 
Formulieren, Opleiden, Werkplekleren

Lesmodel Passend onderwijs

 
Formulieren

Lesmodel Wetenschap & Techniek

 
Formulieren, Werkplekleren

Onderwijsontwerp – basismodel

 
Formulieren, Werkplekleren

Onderwijsontwerp – leerlinggericht

 
Formulieren, Opleiden, Werkplekleren

Persoonlijke werkplekdoelen – format jaar 1-2-3