Opleiden

Inductie

Versterking Samenwerking

Het project Versterking Samenwerking
Vanuit het project ‘Versterking Samenwerking’ is door groepen scholen gewerkt aan verschillende thema’s, juist met het doel deze met elkaar te delen en de opgedane expertise voor de hele opleidingsschool beschikbaar te stellen.
Er zijn onderzoeken gedaan naar effectieve instructie op maat, aanspreken op talent, ik-doelen, portfolio en portfoliogesprekken, ouderbetrokkenheid, sociale veiligheid, mediation, startende leerkrachten.

In onderstaande video leggen verschillende betrokkenen uit wat Versterking Samenwerking heeft opgeleverd.

Openingsfilm Versterking Samenwerking

Wat heeft het project Versterking Samenwerking opgeleverd voor de klas, de school, bovenschools en voor de gehele opleidingsschool?