Startende leerkrachten

Binnen de Stedendriehoek zijn opleiden en begeleiden belangrijke thema’s, dat zich echter niet beperkt tot uitsluitend studenten. De ervaring leert, dat met name startende leraren in de eerste jaren van hun leraar carrière steun en begeleiding nog hard nodig hebben. Startende leraren zijn daarbij in onze optiek niet alleen leraren die net van de pabo zijn. Ook de leraar die, na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest op een kleine dorpsschool overstapt naar een binnenstadschool, is in onze optiek een startende leraar. Tevens kan een leraar die vanuit een meer klassikaal concept in een nieuw, meer geïndividualiseerd onderwijsconcept zijn weg moet vinden, zich weer ‘startende leraar’ voelen.

Voor al die ’startende leraren’ is er binnen de Stedendriehoek een begeleidingsaanbod leraren ontwikkeld, deels bestaande uit scholing, maar voor een goed deel uit coaching op de werkvloer en intervisie met gelijkgestemden. Naast dit nascholings- en begeleidingsaanbod wordt de startende leraar ook ondersteund door een nascholingsaanbod, dat gecentreerd is rondom een aantal kritische beroepssituaties, waarvan uit onderzoek in het kader van het project ‘Versterking Samenwerking’ gebleken is, dat deze voor veel startende leraren struikelkansen oplevert. Samen leiden we op in een breder perspectief!

Doel is jaarlijks opleidingsschoolbreed een begeleidings-, cq intervisiegroep op te starten.

Samen leiden we op in een breder perspectief!

Informatie? Aanmelden? Stuur een bericht via stageadmin.apod@saxion.nl.