Opleidingsschool

Binnen het concept ‘opleiden in de school’ van ‘De Stedendriehoek’ werken verschillende professionals (opleider, relatiebeheerder, mentor, directeur) elk vanuit hun eigen positie samen om binnen de school een prima leerwerkplek voor studenten te realiseren.

De interne opleider, de oids
Een vitale positie binnen het concept van ‘opleiden in de school’ bij ‘De Stedendriehoek’ wordt ingenomen door de interne opleider, de oids (opleider in de school). Binnen de opleidingsschool heeft in principe elke basisschool zijn eigen interne opleider. Elk van deze opleiders beschikt als startkwalificatie over het certificaat ‘OIDS-a’.

Opleidersdagen en congres
Elke oids houdt zijn kennis en vaardigheden bij door deelname aan de Opleidersmiddagen, die viermaal per jaar plaatsvinden.
Jaarlijks vindt in de maand april het jaarlijkse Congres van de Stedendriehoek plaats voor alle betrokkenen bij de Stedendriehoek: directeuren, opleiders, relatiebeheerders en bestuurders/stuurgroepleden.

Mentoren
Mentoren hebben een belangrijke taak binnen het opleidingsproces. Binnen de opleidingsschool worden ze daarop voorbereid via de mentorencursus. Deze wordt in eerste instantie schoolgebonden aangeboden, maar er is ook jaarlijks een zogenaamde broodjescursus voor nieuwe collega’s.
Verdere professionalisering vindt plaats op de werkvloer, vaak in de vorm van intervisie, soms in de vorm van meer informatieve bijeenkomsten. Deze schoolgebonden bijeenkomsten worden verzorgd door de opleider, mogelijk in samenwerking met de relatiebeheerder.