Lio

 


Lio voltijd

In de afstudeerfase krijgt de pabostudent voltijd als Leraar-In-Opleiding (lio) gedurende langere tijd een groep op een basisschool onder zijn hoede.

In overleg met de mentor en de schoolopleider wordt een stappenplan gemaakt dat er op is gericht om na verloop van tijd geheel zelfstandig voor de groep te staan. De lio functioneert dan als volwaardig leerkracht en vervult alle taken die daarbij horen (lessen verzorgen, vergaderingen bijwonen, groepsadministratie bijhouden, contacten met ouders en teamleden, organisatie van evenementen enz.)

Lio-opleidingsschool 
Een voltijdstudent die voldoet aan de lio-norm, krijgt toestemming van de examencommissie om uitsluitend te solliciteren op lio-vacatures die de opleidingsscholen van De Stedendriehoek hebben opengesteld. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. 

Omvang lio-periode 
Een lio-periode kan worden gestart na de zomervakantie en in februari en omvat in totaal ongeveer 90 stagedagen. De lio-student is met uitzondering van de woensdag, alle dagen aanwezig op zijn opleidingsschool.

Beoordeling lio 
Tussen de 8 en 10 weken na de start vindt er naast een zelfevaluatie een tussenbeoordeling plaats door de mentor en de schoolopleider. Vervolgens vindt er een lesbezoek plaats door de schoolopleider en de instituuts-opleider, dat weliswaar begeleidend van aard is, maar tevens een indicatie geeft van het niveau van de lio-student. Aan het eind van de lio-periode is er een eindbeoordeling uitgevoerd door de school- en de instituutsopleider. 

Beroepstaak onderzoek 
Van de lio-student wordt in deze periode ook verwacht dat hij zich het proces van onderwijsonderzoek eigen maakt. De student formuleert een onderzoeksvraag die gericht is op zijn eigen onderwijspraktijk, bestudeert relevante vakliteratuur en doet gefundeerde suggesties ter verbetering van het onderwijs. De bevindingen worden beschreven in de beroepstaak onderzoek.