Bijeenkomst Werkgroep Stedendriehoek

Onder de stuurgroep functioneert de werkgroep opleiden-in-de-school. De stuurgroep heeft een notitie met strategische ontwikkelpunten geschreven. Deze groep richt zich op de praktische uitwerking van de voorgenomen ontwikkelpunten. Hands on dus.

In de werkgroep nemen werkveldleden en collega’s van de opleiding eenmaal in de twee weken op maandagochtend deel aan het overleg van de werkgroep op Saxion, locatie Deventer en nemen werkzaamheden die daaruit voortkomen voor hun rekening. Daarnaast dragen zij bij aan de invulling van het programma van de opleidersmiddagen en het congres.

Van 9.00 – 11.00 uur staat er een overleg gepland.