Opleiden

Inductie

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een belangrijk aspect van het samen opleiden. Diverse instrumenten worden ingezet op de kwaliteit van de Opleidingsschool te optimaliseren, zoals het zelfevaluatiekader, het gevelbordje en de studentevaluaties.

Het zelfevaluatiekader (ZEK) is een doorontwikkeling van het ‘Keurmerk opleidingsschool De Stedendriehoek’ en is een hulpmiddel om met elkaar de kwaliteit van samen opleiden vast te stellen op een door de partners gewenst niveau. Het zelfevaluatiekader wordt benut als een werkdocument en heeft geen beoordelingsfunctie. Het ZEK omvat de meest recente NVAO-indicatoren voor de erkenning als formele (academische) opleidingsschool en is gebaseerd op het ZEK van Kempelonderzoekscentrum / Driestar educatief. Het kent twee hoofdthema’s; Opleiden en Onderzoek & Schoolontwikkeling. Opleider, directeur en instituutsopleider bespreken het zelfevaluatiekader 2x per jaar. Op basis van deze besprekingen maakt de school een jaarplan voor een beperkt aantal items.

Om de gerealiseerde kwaliteit van een opleidingsschool zichtbaar te maken heeft Opleidingsschool De Stedendriehoek criteria opgesteld. Indien scholen aan deze criteria voldoen, wordt dit door middel van een gevelbordje bekrachtigd. Naast vastgestelde criteria geldt dat erkende opleidingsscholen voldoen aan algemene afspraken zoals kwalitatief goed onderwijs verzorgen (geen zwakke of zeer zwakke beoordeling van de Inspectie) en voorzien in voldoende leerwerkplekken voor studenten uit verschillende fasen van de opleiding.