Opleiden

Inductie

Inductie

De inductiefase richt zich op de ontwikkeling van de startende leraar en vormt een brug tussen de initiële lerarenopleiding en een leven lang leren. Binnen Opleidingsschool de Stedendriehoek wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling en implementatie van een solide inductiefase.

Je vindt hier praktische tools voor de professionalisering van starters en afstudeerders op vier thema’s: ouderbetrokkenheid, klassenmanagement, ondersteuningsbehoeften en werkdruk. Thema’s waarop startercoaches en lerarenopleiders hen een handje kunnen helpen!

De tools sluiten aan bij de doorgaande lijn van opleiding naar inductie. In samenspraak met starters en studenten zijn de tools ontwikkeld door ervaren startercoaches, lerarenopleiders en onderzoekers. Ze zijn inpasbaar in elke vorm van begeleiding als starterscoach of lerarenopleider. Bij ieder thema vind je een handleiding met tips en suggesties.

Met dank aan het project NPO-Inductie, een samenwerking van de partnerschappen Twente en Stedendriehoek.

Klassenmanagement

Ondersteuningsbehoefte

Ouderbetrokkenheid

Werkdruk