Opleiden

Inductie

Ouderbetrokkenheid


Welkom! Hier vind je alle materialen over het thema ‘Ouderbetrokkenheid’, waaronder ook educatief partnerschap en communicatie met ouders. Ouderbetrokkenheid is van onschatbare waarde voor het onderwijs. Het creëert een sterke band tussen school, ouders en leerlingen, en draagt bij aan een positieve leeromgeving. Als startende leraar kan het soms een uitdaging zijn om effectieve strategieën te vinden om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kinderen.  
 

Gesprekskaarten 

De box bevat verschillende gesprekskaarten (vraagkaarten en opdrachtkaarten), passend bij het hoofdthema ‘Ouderbetrokkenheid’. Dit thema is onderverdeeld in drie subthema’s elk met een eigen kleur: ouderbetrokkenheid (groen), educatief partnerschap (blauw) en communicatie met ouders (geel). Op elke gesprekskaart staat een vraag of opdracht die besproken kan worden, in de handleiding wordt per subthema beschreven hoe de gesprekskaarten ingezet kunnen worden. 

Tevens is er bij elk subthema een kaart met de tekst ‘Eigen vraag’. De gebruikers kunnen met deze kaart hun eigen vraag formuleren en inbrengen. 

Daarnaast bevat de box zogenaamde definitiekaarten en kaarten met energizers (korte oefeningen). Deze kunnen het gesprek dat wordt gevoerd ondersteunen.  

Handleiding 

In de handleiding is voor elke gesprekskaart, definitiekaart of energizer het doel en de voorgestelde werkwijze beschreven. De gespreksleider kan hier uiteraard naar eigen wens en inzicht aanpassingen op maken, passend bij de behoeften van de deelnemer(s). 

Ook wordt bij enkele subthema’s ‘Achtergrondinformatie’ geboden en/of wordt verwezen naar andere theoretische bronnen, kennisclips, video’s of materialen die te gebruiken zijn door de deelnemende leerkrachten. Soms is het mogelijk om via het scannen van een QR-code rechtstreeks een website te bereiken. 

De tijdsduur van de verschillende activiteiten is afhankelijk van de beschikbare tijd en de behoefte aan verdieping in het onderwerp. 

Gesprekskaarten Communicatie

Gesprekskaarten Ouderbetrokkenheid

Gesprekskaarten Educatief Partnerschap

Definitiekaarten

Energizerkaarten

Handleiding

Producten NPO – Inductie APO by Saxion, Lerende Leraren, Stedendriehoek is licensed under CC BY-NC-ND 4.0