Opleiden

Inductie

Visie en uitvoering

Opleidingsschool De Stedendriehoek investeert al jaren in een intensieve studentbegeleiding. Studenten die hun stage lopen op een van de opleidingsscholen vinden daar een kwaliteitsleerwerkplek. Ze worden gezien als collega en worden volledig meegenomen in de dagelijkse gang van zaken binnen een school. Er zijn opgeleide opleiders die de studenten begeleiden en die weten hoe de opleiding in elkaar zit en wat er van de student verwacht wordt. Er zijn geschoolde mentoren die de student goed kunnen coachen bij de uitvoering van de praktijkopdrachten. Het contact tussen de opleiding en de school wordt onderhouden door de instituutsopleiders (een docent van de pabo), waardoor de afstemming tussen school en opleiding goed verloopt.

Behalve het samen opleiden van de student heeft de Opleidingsschool de ambitie zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie.  Op elke school is een leerteam geformeerd. Deze kleine leergemeenschap binnen de school richt zich op de bespreking van een vakdidactisch en/of vakinhoudelijk thema. Met gebruikmaking van elkaars expertise en inzet kan zo’n thema van meerdere kanten belicht worden en uitmonden in verantwoorde acties. In zo’n proces staat het samen leren en het samen opleiden centraal. Alle betrokkenen (de beginnende leraar, de zittende leraar, de pabocollega en de studenten) leren met en van elkaar en richten zich op het systematisch verbeteren van de praktijk.