Opleiden

Inductie

Ondersteuningsbehoefte


Uit het onderzoek dat vanuit de subgroep ‘ondersteuningsbehoefte’ is uitgevoerd onder startende leerkrachten kwam naar voren dat de meerderheid van de starters het lastig vindt om leerlingen met opvallend gedrag de juiste ondersteuning te bieden. Om de (startende) leerkracht een steuntje in de rug te geven is er een digitale flowchart ontwikkeld waarmee de leerkracht kan komen tot een interventie/actie die de volgende dag al ingezet kan worden.  
Na literatuurstudie en dan vooral de input van Anton Horeweg (www.gedragsproblemenindeklas.nl), is er onderscheid gemaakt in vier type gedragingen die vaak gezien worden bij leerlingen met ‘opvallend gedrag’. Om deze gedragingen wat meer te kanaliseren, is een opsplitsing gemaakt in categorieën en situaties waarin het gedrag mogelijk/vaker voorkomt. Vanuit de insteek om een lerende en onderzoekende houding bij de startende leerkracht te stimuleren, is er een onderverdeling gemaakt qua mogelijke oorsprong en oorzaak van het gedrag dat wordt waargenomen. Stapsgewijs komt de leerkracht, middels het doorlopen van de flowchart, op de plek waar hij/zij mogelijk antwoorden of verklaringen kan vinden voor het waargenomen gedrag. Ook worden concrete oplossingsrichtingen aangedragen, evenals praktische tools, om de problematiek duidelijker in kaart te brengen. Het geheel is op een digitale en interactieve manier vorm gegeven, passend bij het huidige digitale tijdperk en de generatie-Z-starters in het onderwijs. 

Doel van de flowchart
De digitale flowchart ‘Opvallend gedrag’ is bedoeld als middel voor startende leerkrachten om te komen tot passende interventies om leerlingen met ‘opvallend gedrag’ de juiste ondersteuning te kunnen bieden in de klas. De tool is tevens bedoeld om een lerende en onderzoekende houding te stimuleren. 

Werkwijze Flowchart
1. Klik op de start button in de tool 
2. Maak een keus uit de vier gedragingen; (welk gedrag laat de leerling zien?) 
    – overbeweeglijk gedrag 
    – agressief/opstandig gedrag 
    – stil/teruggetrokken gedrag 
    – sociaal wenselijk gedrag 
3. Maak een keus uit wanneer je het gedrag (vooral) ziet; 
     – de hele dag 
     – in vrije situaties 
     – tijdens de instructie 
     – tijdens zelfstandig werken 
4. Heb je een vermoeden waar het gedrag vandaan komt? Maak een keus uit; 
    – thuisomgeving 
    – kindfactoren 
    – schoolomgeving 
    – geen vermoeden 
    – vermoeden van een stoornis 
5. Lees de tips die gegeven worden en klik evt door naar de achtergrondinformatie 

Didactisch scenario
Er zijn drie verschillende didactische scenario’s geschreven waarin mogelijkheden worden beschreven waarop de digitale tool ‘Opvallend gedrag’ ingezet kan worden; één voor de startende leerkracht, één voor de starterscoach en één voor Pabo docenten. 

Hopelijk geeft deze tool startende leerkrachten een steuntje in de rug om leerlingen met opvallend gedrag de juiste begeleiding te kunnen geven en om zelf te kunnen groeien in kennis en vaardigheden op dit gebied. 

Veel succes! 

Flowchart

Handleiding docenten
Handleiding startende leerkrachten
Handleiding starterscoaches

Colofon

Producten NPO – Inductie APO by Saxion, Lerende Leraren, Stedendriehoek is licensed under CC BY-NC-ND 4.0