Opleiden

Inductie

Klassenmanagement

Welkom! Hier vind je een tool over Klassenmanagement. Als begeleider of als starter in het onderwijs. Met klassenmanagement bedoelt men het scheppen van voorwaarden voor effectief onderwijs. Het omvat maatregelen die een leerkracht neemt om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren.  

Doel  
Omgeving creëren waarin alle leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede leerprestaties behalen.  

Actie  
Handelingen van de leerkracht zijn gericht op het voorbereiden, organiseren, begeleiden en evalueren van onderwijsleersituaties.  

Hoe kun je dit bereiken?   

We stellen de vier domeinen van Marzano (2010) centraal. Regels & routines, mentale houding leerkracht, relatie leerkracht-leerling en omgang met ordeverstorend gedrag. Dit is terug te vinden in zijn boek.   

Marzano, R. J., Marzano, J. S., Pickering, D. J., & Kole, L. (2010). Wat werkt: pedagogisch handelen & klassenmanagement: evidence-based strategieën voor iedere leraar. Bazalt  

Toelichting tool 
Werkwijze 
De tool is opgebouwd aan de hand van de vier domeinen voor effectief klassenmanagement van Marzano. Binnen deze domeinen worden er tips gegeven en tevens is er een mogelijkheid tot een theoretische verdieping middels een QR-code. 

Er is een checklist toegevoegd die is afgeleid van de zes rollen van de leerkracht van Slooter. Met deze checklist kan de starter/student zichzelf beoordelen.  
Tot slot een aantal algemene aandachtspunten voor de jaarplanning waar een leerkracht gedurende het schooljaar rekening mee moet houden. 

Handleiding 
Bij de tool zitten twee handleidingen; één voor de starters/studenten en één voor de starterscoach en schoolopleider. 

Tool (printversie)
Tool (boekversie)
Handleidingen

Producten NPO – Inductie APO by Saxion, Lerende Leraren, Stedendriehoek is licensed under CC BY-NC-ND 4.0