Eindgesprekken cursus OIDS-a

Op 18 juni vanaf 12.00 uur staan de eindgesprekken van de cursus Opleiden in de school-a gepland. Aansluitend is de certificering.
Er is een reservedatum: 11 juni.

Het streven van de opleidingsschool is erop gericht dat elke school zoveel mogelijk een eigen opleider heeft. Een goed contact van opleider in de school met de werkplekbiedende school is zeer wenselijk. Is de school bijvoorbeeld te klein om jaarlijks ongeveer 7 stagiaires op te vangen, dan streven we er derhalve naar dat twee kleinere scholen hun opleider delen.

Binnen Opleidingsschool De Stedendriehoek hebben afgelopen jaar verschillende collega’s aangegeven graag de opleiding OIDS-a te willen volgen. Dit bijvoorbeeld in verband met vervanging, opvolging, etc.

De opleidingsschool zal daarom in het studiejaar 2017-2018 opnieuw een cursus OIDS-a aanbieden. De Opleidingsschool verwacht niet dat ook in het studiejaar 2018-2019 opnieuw een cursus oids-a aangeboden kan worden en rekent erop dat de besturen nu al proberen in te schatten of ze komende twee jaren voor een vervangingsvraag komen te staan en nu al mogelijke vervangers zoeken om komend jaar deel te nemen aan de opleiding. De opleiding OIDS-a –versie 17-18-wordt afgestemd op het OIDS-2.0 traject. Onderdelen van het OIDS 2.0-traject worden integraal opgenomen in het oids-a programma.