Lesevaluatieformulier aandachtspunten iCALT
Lesevaluatieformulier
Lesevaluatieformulier Lesgeven zonder een degelijke voorbereiding kan niet. Steeds zoeken naar manieren om zijn lesgeven te verbeteren is een basiseigenschap van een leerkracht. Het lesevaluatieformulier is bedoeld de aankomende leerkracht te ondersteunen bij zijn professionele groei. Behalve door de mentor kan het formulier ook gebruikt worden door de…