Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

14 januari 2019

Zelfevaluatiekader (ZEK)

Download Zelfevaluatiekader Stedendriehoek

Zelfevaluatiekader Stedendriehoek

Een compleet evaluatie- en ontwikkelinstrument waarmee de partners de huidige en gewenste mate van delen van de verantwoordelijkheid voor ‘Samen Opleiden’ in drie scenario’s op basis van kwaliteitsindicatoren in beeld kunnen brengen.

Het zelfevaluatiekader (ZEK) is een hulpmiddel om met elkaar de kwaliteit van samen opleiden vast te stellen op een door de partners gewenst niveau.
Dit beeld kan de partners in samen opleiden helpen zich te ontwikkelen tot een door hen zelfgewenst niveau van samen opleiden. Het zelfevaluatiekader wordt benut als een werkdocument en heeft geen beoordelingsfunctie.

Het kwaliteitskader omvat de meest recente NVAO-indicatoren voor de erkenning als formele (academische) opleidingsschool en is gebaseerd op het ZEK van Kempelonderzoekscentrum / Driestar educatief. Daarnaast bouwt dit zelfevaluatiekader voort op het vorige kwaliteitskeurmerk van Opleidingsschool De Stedendriehoek.

Het is nadrukkelijk de bedoeling in overleg met elkaar (opleider, directie en relatiebeheerder) te bepalen welke van onderstaande indicatoren in uw specifieke situatie gelden. Op basis van deze besprekingen maakt de school een jaarplan voor een beperkt aantal items.

FacebookTwitterLinkedIn