Aandachtspunten iCALT lesevaluatie

Hierbij de lijst aandachtspunten op basis van het iCALTĀ  behorende bij het lesevaluatieformulier.