Lesevaluatieformulieren

Lesgeven zonder een degelijke voorbereiding kan niet. Steeds zoeken naar manieren om zijn lesgeven te verbeteren is een basiseigenschap van een leerkracht. Het lesevaluatieformulier is bedoeld de aankomende leerkracht te ondersteunen bij zijn professionele groei.
Behalve door de mentor kan het formulier ook gebruikt worden door de opleider/stagedocent.

De stappen van een les in de praktijk zijn:
1. Voorbereiding op een lesvoorbereidingsformulier
2. Voorbereide plan bespreken met de mentor en eventueel bijstellen
3. De student geeft de les
4. De mentor observeert en maakt daarbij gebruik van het lesevaluatieformulier
5. Nabespreken van de les aan de hand van het ingevulde lesevaluatieformulier.

Het kan voorkomen dat een student op een bepaald moment in de stage vrijwel hele dagen lesgeeft. In dat geval kan per dag worden geëvalueerd.

Bij het nagesprek gaat het vooral om de vraag: ‘Is de les gelopen zoals de student bij de voorbereiding bedacht had?
Wat klopte met de voorbereiding? Waar komen lesvoorbereiding en –uitvoering overeen? Wat klopte niet? Wat was daarvan de oorzaak?
Mankeerde er iets in de voorbereiding? Andere oorzaak?

Tevens geeft de mentor feedback op de door de student geformuleerde leerpunten. De uitkomst van het gesprek wordt genoteerd op het lesevaluatieformulier in het vak ‘aandachtspunten voor de volgende les’. De ‘aandachtspunten voor de volgende les’ en de eigen bevindingen van de student vinden een plaats in de (persoonlijke) doelen voor de volgende les.

Achter het evaluatieformulier is een lijst (gebaseerd op Icalt) met mogelijke aandachtspunten voor het invullen toegevoegd. Veel mentoren en opleiders gaven aan graag over zo’n overzicht te beschikken ter inspiratie en om te voorkomen dat ze aandachtspunten over het hoofd zien. De lijst is geen afvinklijst, maar uitsluitend bedoeld als hulpmiddel.