Notitie Opleidingsschool de Stedendriehoek 2.0

Aanleiding van deze notitie is het gegeven dat de eerste subsidieperiode van opleidingsschool De Stedendriehoek ten einde is, er een nieuwe periode van 6 jaar start met ingang van september 2015 en een verbeteragenda voor deze periode wenselijk is. Is er dan noodzaak om te verbeteren? Het antwoord is ja. Er zijn verschillende aanleidingen en ontwikkelingen die het opstellen van een verbeteragenda noodzaken. Kort samengevat zijn dat:

  • Onze eigen beleidsvoornemens zoals we die beschreven hebben in de eerste beleidsnotitie opleiden in de school (OIDS) en die we met 35 scholen onderschreven hebben;
  • De accreditatie van onze Opleidingsschool en de adviezen die daarin geformuleerd werden;
  • De landelijke ontwikkelingen van het concept OIDS; er is de afgelopen tijd veel onderzoek gedaan naar opleiden in de school waarin duidelijk een ontwikkelingsrichting wordt aangegeven.

In deze notitie lichten we bovenstaande aanleidingen en ontwikkelingen toe om daarna concrete ontwikkelingsvoorstellen te beschrijven die uiteindelijk moeten leiden tot Opleidingsschool 2.0.

Deze notitie is besproken in diverse geledingen van de opleidingsschool en is uiteindelijk vastgesteld door de stuurgroep, waarop het beleid ten uitvoer is gebracht.