Procedure ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG)

Voor alle studenten die met werkplekleren of met hun lio starten is het een verplichting om een VOG bij de stageschool in te leveren.

De procedure is als volgt:
De student print het vooringevuld ‘aanvraagformulier VOG NP’. De student vult de eigen gegevens in bij punt 1 t/m 1.2. en levert het formulier in bij het gemeentetehuis of stadskantoor van de gemeente waar hij ingeschreven staat. De verklaring wordt opgestuurd naar het huisadres van de student. De kosten hiervoor (ca. € 41,=) zijn voor eigen rekening van de student en kunnen niet gedeclareerd worden bij Saxion of de Opleidingsschool. Het thuisgestuurde document kan de student gedurende de hele pabo-opleiding gebruiken door er een kopie van te maken en deze kopie aan de opleidingsschool te geven bij aanvang van een stage.