Reader startbekwaam voltijd

In deze reader is de laatste fase van de (voltijd) opleiding beschreven; de fase startbekwaam. Deze fase staat geheel in het teken van de praktijk. De studie wordt afgerond met een lio-periode, waarin gedurende langere tijd op een basisschool alle gelegenheid is om te voldoen aan het derde niveau van de competentiekaarten van Saxion pabo Deventer, het zogenaamde startbekwaamheidsniveau.

De fase startbekwaam wordt afgerond met drie afstudeeronderdelen. De lio-stage, de beroepstaak Onderzoek en het eindgesprek. Deze drie afstudeeronderdelen worden elk door verschillende beoordelaars beoordeeld. Na voldoende afronding van de lio-stage en de beroepstaak Onderzoek volgt het eindgesprek.
Aan de afstudeerproducten zijn de acht competenties van de fase startbekwaam met de daarbij behorende prestatie-indicatoren gekoppeld. Deze opdrachten dekken de gehele competentiekaart. Welke competentie gekoppeld is aan welke opdracht staat in het toetsplan van deze opleidingsfase.