Rollen en verantwoordelijkheden leerteam

Taakomschrijving van deelnemers in een leerteam in ieder scenario van onderzoek