Voorwaarden gevelbordje

In het opleidingsplan ‘Opleidingsschool De Stedendriehoek’ is beschreven op welke wijze de opleidingsschool de zorg draagt voor de kwaliteit van de opleidingsschool. De scholen binnen de opleidingsschool conformeren zich alle aan het ‘keurmerk opleidingsschool’ van pabo-Saxion Deventer, dat gebaseerd is op het landelijk keurmerk. Het keurmerk wordt door alle scholen als quick scan gehanteerd en besproken.

Om de gerealiseerde kwaliteit zichtbaar te maken zijn er criteria opgesteld. Indien individuele scholen aan deze criteria voldoen, wordt dit door middel van een erkenning bekrachtigd.

Naast ondergenoemde criteria geldt dat erkende opleidingsscholen voldoen aan de algemene afspraken zoals vastgesteld binnen het opleidingsplan. Dit betekent dat de betreffende basisschool kwalitatief goed onderwijs verzorgt (geen zwakke of zeer zwakke beoordeling van de inspectie) en voorziet in voldoende leerwerkplekken voor studenten uit verschillende fasen van de opleiding.