Onderzoeken

Onderzoek in de school heeft tot doel nieuwe praktijkkennis op te leveren en te leiden tot leerontwikkeling op het niveau van leerling, leerkracht, het team en de school.  Onderzoek in de school kun je daarom beschouwen als een vorm van leren, waarbij de (aanstaande) leerkracht op systematische wijze op zoek gaat naar antwoorden op problemen, uitdagingen en leervragen uit de praktijk met als doel om deze praktijk te verbeteren.

Binnen Opleidingsschool de Stedendriehoek worden alle betrokken gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot partners in leren door het doen van praktijkonderzoek. Alle scholen van de opleidingsschool hebben een keuze gemaakt voor zogenoemde onderwijsscenario’s, te weten:

  • Scenario 1 – de lerende opleidingsschool: kleine onderzoeken, die voornamelijk op klassenniveau plaatsvinden.
  • Scenario 2 – de onderzoekende opleidingsschool: onderzoek dat gericht is op de eigen schoolontwikkeling.
  • Scenario 3 – de academische basisschool: onderzoek dat generaliseerbaar is voor collega-scholen.

In leergemeenschappen, bestaande uit een aantal leden van het schoolteam, studenten, de relatiebeheerder, wordt door gebruik te maken van elkaars expertise een onderzoeksthema van meerdere kanten belicht en mondt uit in verantwoorde acties. In zo’n proces staat het samen leren in het samen opleiden centraal.

Het project Versterking Samenwerking, waarbij zowel ontwikkelgroepen (bestaande uit leden van scholen uit verschillende besturen, een pabodocent en een lectoraat) als schoolgebonden leerteams gezamenlijk onderzoek deden, heeft een impuls gegeven aan het samen leren in samen opleiden.

Zoek hieronder gericht naar onderzoeken die op de scholen zijn opgepakt. Lees de inleiding en klik door voor meer informatie. Ontdek welke kennis waar aanwezig is. Bekijk producten, onderzoeksposters, lees onderzoeksverslagen en neem contact op met een expert als je meer informatie wilt hebben. Leerteams, student, school en leerkracht? Doe er je voordeel mee!

Filter

Portfoliogesprekken A

Dit onderzoek met de hoofdvraag: “Onder welke voorwaarden dragen reflectiegesprekken tussen leerkrachten en leerlingen bij tot een beter zicht op de eigen ontwikkeling door de leerling?” is uitgevoerd op vier scholen, die ieder vanuit de eigen onderwijskundige context op zoek zijn gegaan naar antwoorden. Deze scholen hebben gezamenlijk opgetrokken bij… Meer lezen →

Onderzoeksverslag Portfolio A

Poster Portfolio A

Reflectiematrix Portfolio A

Startende leerkrachten

Specifieke aandacht formuleren voor de positie van de startende leerkracht in de opleiding en op de werkplek is doel van het onderzoek. Voorkomen dat de startende leerkracht vroegtijdig uit het vak stapt is een drijfveer. Goede begeleiding is noodzaak. In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: Welke interventies zijn… Meer lezen →

Onderzoeksverslag Startende leerkrachten

Poster Startende leerkrachten

Begeleidingsplan Startende leerkrachten

Gespreksformulier Startende leerkracht

Logboek Startende leerkracht

Infographic Startende Leerkrachten

Aanspreken op talent B

Voor dit onderzoek hebben drie basisscholen samengewerkt aan een gezamenlijke onderzoekvraag. De scholen hebben elk een eigen aanleiding om mee te doen aan dit onderzoek. Obs Kolmenscate is een middelgrote school met een gemengde populatie leerlingen. De school wil dat ieder kind zich kan ontplooien op de wijze zoals het… Meer lezen →

Onderzoeksverslag Talent B

Poster Talent B

Handreiking leertaal blp Talent B

Prezi Startbijeenkomst voor team

Ouderbetrokkenheid

Scholen zijn continu op zoek naar het vergroten van de kwaliteit van hun onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat het betrekken van ouders bij het onderwijs aan hun kind zorgt voor betere opbrengsten (Desforges & Abouchaar, 2003; Epstein, 2001, 2004; Hoover-Dempsey et al., 2005; Sardes, 2013; Smit, et al. 2006, 2007). Meer lezen →

Onderzoeksverslag Ouderbetrokkenheid

Poster ouderbetrokkenheid

Handreiking Ouderbetrokkenheid