Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

09 februari 2017

Kindcentrum Lea Dasberg

In onze school staat de ontwikkeling van het kind centraal. De omgeving van het kind levert een belangrijke bijdrage aan zijn/ haar ontwikkeling en de school is daar, naast de opvoeding thuis, een essentieel onderdeel van. Omdat we dit als uitgangspunt nemen, is het voor ons vanzelfsprekend, dat wij de kinderen helpen zelfstandig en weerbaar te worden. Om deze ontwikkeling vorm te geven, zijn voor ons de volgende kernwaarden van groot belang:

  • 21e eeuwse vaardigehden,
  • Plezier
  • Kennisgericht
  • Oog voor ieder kind,

Kanjerschool.

Onze school is onderdeel van het Kindcentrum Lea Dasberg, waarin onderwijs en opvang hand in hand gaan en de eigenheid van het kind centraal staat. Dit wordt gerealiseerd door adaptief onderwijs (met behulp van o.a. een weektaak en het BAS-project). Middels o.a. coöperatief leren en de Kanjertraining krijgt ook de sociaal emotionele ontwikkeling de aandacht die het verdient.

De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk en kent weinig weging. In totaal zijn er 19 groepen. De school kenmerkt zich door een prettige, open werksfeer, waar de kinderen met plezier naar school gaan en waarderen met een 8,3.

Vanuit een veilige en inspirerende omgeving krijgt het kind de ruimte om zijn of haar talenten te ontplooien.

Naast aandacht voor zorgleerlingen hebben we ook oog voor de kinderen, die meer in hun mars hebben en kunnen die een apart programma bieden. Zo maken we bijv. gebruik van plusgroepen.