Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

09 februari 2017

Kindcentrum Rivierenwijk

Een brede ontwikkeling is de hoofdgedachte in het onderwijs op Kindcentrum Rivierenwijk. We streven naar de hoogst haalbare ontwikkeling, die kan leiden tot een evenwichtige doorstroming naar het voortgezet onderwijs en een volwaardige deelname aan de maatschappij. Ons motto is “Kindcentrum Rivierenwijk is een actieve kansrijke basisschool”

Het functioneel leren en de brede ontwikkeling kunnen succesvol verlopen wanneer kinderen actief en volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. De gewenste ontwikkeling en het leren kunnen mede door het deelnemen aan het sociaal-culturele leven een gewenste kans van slagen maken. In die zin willen we gericht zorg dragen voor een samenhang tussen leren en ontwikkeling. Onze opdracht wordt in dat verband gevormd. Kennis en vaardigheden van rekenen, taal en lezen zijn bepalend bij het vormingsproces. Het kind moet het geleerde kunnen toepassen, in de zin van persoonlijk functioneren, maar ook in relatie tot de maatschappij.

De school heeft relatief kleine groepen. We hebben de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd op leerkrachtvaardigheden. Dat heeft geleid tot goede opbrengsten.

Vanaf 2013 werken we met de 3 kerninterventies van leerKRACHT. De basis daarvan is dat leerkrachten met elkaar lessen voorbereiden en elkaar wekelijks aan het werk zien. Via begeleide feedbackgesprekken gaan we de diepte zoeken om de leerkrachtvaardigheden vanuit die werkwijze verder te vergroten. Doel van deze aanpak is dat we de kwaliteit van ons onderwijs willen vergroten hetgeen zal resulteren in betere resultaten. Daarnaast worden de leerkrachten maandelijks door de IB-ers  geaudit en gecoacht op de werkvloer.