Opleiden

Inductie

28 maart 2017

OBS Berg en Bos

De Berg en Bosschool, gelegen in de fraaie villawijk van Apeldoorn, is gehuisvest in een gemoderniseerd, rijks monumentaal schoolgebouw en telt ong. 180 leerlingen, waarvan ongeveer 80 {301317f6bccf13640ed4dcdb8fd49b836de4f3322b13d7f46c9d0fcb54a58a38} uit de wijk zelf komt.

Relatie, competentie en autonomie staan, vanuit traditionele verworvenheden op weg naar meer adaptief ONDERWIJS, CENTRAAL. Meer zorg op maat gaat niet alleen naar o.a. zorgleerlingen, maar zeker ook naar onze plusleerlingen.

Kinderen krijgen bij ons veel ruimte om te spelen, te leren zichzelf te ontwikkelen, zodat ze al snel kunnen zeggen: “ik hoor erbij, ik kan het, ik kan het zelf”

Al onze leerlingen hebben een wegingsfactor van 1,00, waardoor wij formatief in een strakke jas zitten.

Met ons gebouw, onze schoolomgeving, onze populatie en onze leerresultaten zijn wij onderscheidend in Apeldoorn.