Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

28 maart 2017

OBS Borgloschool

De school voor je leven, een school vol leven.

Het is fijn als een kind met een lach naar school gaat, samen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Op de Borgloschool zet het enthousiaste team zich dagelijks met veel plezier in om de leerlingen een fijne en leerzame tijd te bezorgen.

Op de Borgloschool vinden wij het belangrijk om een goede basis te leggen voor de toekomst, zodat ieder kind een volwaardige plek in de samenleving kan gaan innemen.

Belangrijk hierbij zijn de sociale vaardigheden: dat onze leerlingen goed met anderen kunnen omgaan en kunnen samenwerken. Maar ook zelfstandigheid bij het plannen en organiseren van hun eigen werk vinden we belangrijk. Daarom werken wij met weektaken waar leerlingen zelfstandig en in groepjes aan werken.

Wij besteden veel aandacht aan taal, begrijpend lezen, rekenen en techniek. Al van jongs af aan maken onze leerlingen kennis met deze vakken. Zo wordt er iedere dag door alle groepen op een zelfde tijdstip gelezen.

Kinderen groeien op in een wereld vol techniek. Om het belang hiervan te onderschrijven wordt er op onze school techniekonderwijs aangeboden. Onze hoge kwaliteit van onderwijs heeft er mede voor gezorgd dat we sinds 1 juli 2014 officieel erkend zijn als eerste Academische Basisschool in de Stedendriehoek Deventer, Zutphen en Apeldoorn. Al onze leerlingen komen uit de wijken Borgele en Platvoet. De Borgloschool is voor de kinderen de gezellige en levendige buurtschool, centraal gelegen aan het Groenewold. Een sfeervolle plek dichtbij huis in het KindCentrum Borgele. Daar waar vier partijen samenwerken onder één dak om vanuit onderwijs, opvang en begeleiding zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen en hun ouders. Dat is onze school, de Borgloschool.