Opleiden

Inductie

09 februari 2017

OBS Cees Wilkeshuisschool

De Cees Wilkeshuisschool is een school met ongeveer 250 leerlingen, verdeeld over 11 groepen, gelegen in de wijk de Zandweerd.

De school is gevestigd op één locatie en het gebouw heeft twee vleugels. In één vleugel heeft Raster twee lokalen in gebruik voor een peuterspelen en de BSO. Hiermee wordt nauw samengewerkt.

Het team bestaat uit 20 medewerkers.

De wijk de Zandweerd is een gemêleerde wijk. Dit betekent dat er een grote verscheidenheid is aan sociale milieus, andere talen en culturen en gezinssamenstellingen. De leerlingpopulatie is een goede afspiegeling van de wijk. De school wil kinderen een veilige leeromgeving bieden, waarbinnen ruimte is voor de mogelijkheden en talenten van elk kind. We hanteren het leerstofjaarklassensysteem waarbij het DIM de basis is voor lesgeven. Hierbij maken we gebruik van diverse didactische werkvormen, waaronder coöperatief leren. In de verwerking van de leerstof wordt gedifferentieerd. Vanaf leerjaar 6 zijn er in de groepen leerlingen met een OPP (eigen leerlijn).

Binnen het kleuteronderwijs hebben de leerkrachten zich vanaf 2015 geschoold in het spelend leren, zodat kleuters zich kunnen ontwikkelen in een uitdagende leeromgeving.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, vinden we het belangrijk om samen te werken met andere organisaties. Kinderen krijgen op andere gebieden kansen om zich te ontwikkelen. Dit vindt zijn beslag in de brede school. Er wordt samengewerkt met collega school Adwaita, de peuterspelen en BSO (Sam en Abeltje), Sportbedrijf Deventer, jongerenwerk Raster en Cultuurcentrum de Leeuwenkuil. De insteek is zorg dragen voor één pedagogische lijn en dit uit zich in respect, veiligheid, samenwerken en spel.

In schooljaar 2016-2017 zal de nieuwe profilering steeds meer vorm gaan krijgen. Sport, gezondheid en talenten zijn kernwoorden die horen bij deze nieuwe profilering. We willen een school “ in beweging ” zijn.