Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

09 februari 2017

OBS De Flint

De Flint: the sky is the limit!

De Flint is een kleurrijke, levendige school met een open sfeer. Naast het leren van ‘schoolse vakken’, leren we de kinderen wie ze zijn, waar ze staan en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. We leggen daarmee, samen met ouders, een basis voor het leven.

De Flint is een ambitieuze openbare basisschool waar iedereen welkom is. We steken veel energie in het goed leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast leren kinderen Engels vanaf groep 1 en besteden we aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden. Op de Flint zitten leerlingen met verschillende culturele achtergronden. De onderlinge verschillen tussen kinderen zijn de basis voor ons onderwijs. We bieden kinderen een brede vorming en gaan uit van ontmoeting, respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo bereiden we kinderen goed voor op hun toekomst in een multiculturele samenleving.

Engelstalig profiel

Op de Flint wordt zowel onderwijs in het Nederlands als in het Engels gegeven. Het onderwijs in het Engels start bij de kleuters met Engelse liedjes en spelletjes. In de bovenbouw beslaat Engels naast de methodelessen uit minimaal een half uur Engels dat is geïntegreerd in het reguliere programma. Zo hebben we muzieklessen in het Engels, kijken we KidsNews en lezen ‘Dairy of a whimpy kid’ en ‘Charlie and the chocolate factory’. ’s Ochtends bij binnenkomst en aan het einde van de dag bij het weggaan, spreken we Engels en pauze heet bij ons snacktime. In de toekomst willen we het Engelstalige onderwijs nog verder uitbreiden en verder verweven met het reguliere programma.

IRIS Connect

Sinds mei 2014 is de Flint -als allereerste basisschool in Nederland- in het bezit van een IRIS Connect DiscoveryKit. IRIS Connect is een digitaal platform waarmee je je eigen lessen kunt opnemen en kunt terugkijken. De lessen die je opneemt met geavanceerde mobiele video-technologie worden verzameld in een beveiligde cloud-omgeving en kunnen vanaf elke plaats op elk moment worden teruggekeken. Op die manier zet je je eigen ‘video-bibliotheek’ op. Er is ook een mogelijkheid om de lessen te delen met collega’s, specialisten of met studenten. Op die manier kun je feedback vragen en ontvangen.