Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

22 november 2016

OBS De Hovenschool

Ieder mens is een uniek persoon met eigen kwaliteiten waarmee zij of hij een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Om die bijdrage te kunnen leveren, moeten kinderen zich niet alleen cognitief ontwikkelen maar ook op sociaal vlak. Wij willen kinderen leren respect te hebben voor elkaar, de materialen en hun omgeving.

Bijna alle leerlingen in de wijk De Worp/Hoven gaan naar de Hovenschool. Hierdoor beantwoordt de school zeer verschillende niveaus en leerbehoeften. De Hovenschool zorgt voor talentontwikkeling voor ieder kind. Dat kan specifieke zorg inhouden en ook een speciaal aanbod voor begaafde leerlingen. De school maakt hiervoor toenemend gebruik van ICT-mogelijkheden. Gezien de ligging en historie (hoven=tuinen) heeft de school extra aandacht voor natuur- en milieueducatie (eigen schooltuin en kippen).

De Hovenschool is een middelgrote school. Op 1 oktober 2016 hebben we 251 leerlingen geteld. De meeste kinderen op onze school hebben een leerling-gewicht van 1,0 (meer dan 90{301317f6bccf13640ed4dcdb8fd49b836de4f3322b13d7f46c9d0fcb54a58a38} leerlingen met een gewicht van 1,0).

De Hovenschool is een echte buurtschool. Wij werken nauw samen met de partners in de wijk en zoeken hierin altijd de verbinding. We hechten veel waarde aan ouderparticipatie. Doordat bijna alle kinderen uit de wijk naar de Hovenschool gaan is de diversiteit van de leerlingen groot.

Opvallend is, dat er relatief gezien veel kinderen per groep zijn, die extra uitgedaagd moeten worden, omdat zij bovengemiddeld (kunnen) presteren. De zorgspecialist (voor de meer-en hoogbegaafden) zorgt wekelijks voor extra onderwijs aan deze kinderen in de vorm van een Plusgroep (groep 2 t/m 4) en de Willie Wortel groep (groep 5 t/m 8).

Speerpunten in ons onderwijs zijn: Kanjermethode, Creatief denken, Taxonomie van Bloom, Procesgericht werken en Cultuureducatie.

De school heeft op dit moment 20 personeelsleden. Naast de leerkrachten, van wie er twee tevens bouwcoƶrdinator zijn, en de directeur zijn er ook twee intern begeleiders, een zorgspecialist (meer- en hoogbegaafden), een ict er, een opleider in de school, een vakleerkracht voor gymnastiek, een administratief ondersteuner en een conciƫrge.

Hovenschool: Ieder kind doet ertoe……Natuurlijk!