Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

30 maart 2017

OBS Heuvellaan

Jij en ik … samen meer! Daar draait het om op de Heuvellaanschool. Leren van en samenwerken met medeleerlingen vinden we erg belangrijk. Coöperatief werken staat centraal. De Heuvellaan wil een ontmoetingsplek zijn voor alle kinderen én hun ouders.
De school in Apeldoorn West is gevestigd in een prima gebouw, met grote klaslokalen en heeft ook nog eens een geweldig groot uitdagend schoolplein. De kinderen komen voor 80{301317f6bccf13640ed4dcdb8fd49b836de4f3322b13d7f46c9d0fcb54a58a38} uit de wijk, maar ook daarbuiten. Het hoge opleidingsniveau van de ouders heeft ertoe geleid dat we grote groepen hebben.

Onze visie is gebaseerd op 5 pijlers:
1. Een uitdagende onderwijsleeromgeving en veilig leefklimaat creëren
2. Actieve creatieve hedendaagse werkwijze (manier)
3. coöperatief lerend samenwerken
4. Gezamenlijke en individuele doelen bereiken
5. Gebruik makend van talenten leerlingen en leerkrachten

Op de Heuvellaan vind je een groot team, met mannen en vrouwen, jong en oud.
Het is een sterk betrokken team, waarbij plezier, samenwerking, jezelf mogen zijn en communicatie erg belangrijk gevonden worden.

De school staat bekend om zijn grote Spetterproject en kerstviering, maar ook om de samenwerking met andere organisaties in de wijk.

De school is dit schooljaar gestart met het werken met IPads in de middenbouwgroepen. Dit wordt de komende jaren uitgebreid.