Opleiden

Inductie

09 februari 2017

OBS Kolmenscate

OBS Kolmenscate staat in de wijk Colmschate Zuid  – Essenerveld. De school telt 330 leerlingen en is gebaseerd op het leerstof jaarklassen systeem.Vanuit een veilig pedagogisch klimaat willen we leerlingen laten werken aan hun ontwikkeling. Dit doen we door aan te sluiten bij de talenten die ieder kind heeft. Naast het aanleren van kennis richten we ons steeds meer op het leren van leervaardigheden en het onderzoekend leren. We zijn ervan overtuigd dat ieder kind een eigen voorkeursleerstijl heeft. Met name bij de wereldoriëntatievakken maken we gebruik van de principes van meervoudige intelligentie.

Ons motto is: leren is leuk en iedereen kan het!

We werken vanuit een heldere missie en visie. Een betrokken team geeft deze concreet  vorm door met nieuwe werkvormen en aanpak te experimenteren. Als academische opleidingsschool hebben we diverse leerteams die onderzoek doen naar onderwijsinnovatie.