Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

09 februari 2017

OBS Slingerbos

Slingerbos een veelzijdige dorpsschool. Dorpsschool, omdat de school letterlijk en figuurlijk midden in het dorp staat. Kinderen en ouders maken deel uit van de Diepenveense leefgemeenschap. Vanuit de dorpse geborgenheid leren de kinderen dat ze wereldburgers zijn met een verantwoordelijkheid voor hun medemensen en hun omgeving.

Ons motto is:

‘Obs Slingerbos, voor een diepgewortelde basis!’

Op obs. Slingerbos werken wij vanuit onze kernwaarden: Plezier, Betrokkenheid, Verwondering, Ontwikkeling, Zelfstandigheid, Waardering.

Deze kernwaarden zijn wezenlijk voor ons onderwijsproces en hoe we met elkaar omgaan. Dit geldt zowel voor kinderen, leerkrachten, als ouders. 

Obs Slingerbos wil een school zijn waarbij kinderen, leerkrachten, ouders betrokken zijn, maar ook betrokken bij de directe omgeving en de wereld waarvan zij deel uitmaken.

We zijn als mens niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Vanuit deze overtuiging wil de school het onderwijsproces inhoud geven. Dit uit zich door een veelzijdig aanbod. Ook willen wij dat, zowel kind als leerkracht zich breed en naar vermogen kan ontwikkelen.

Obs Slingerbos wil daarvoor een veilige, inspirerende omgeving bieden, waar fouten gemaakt mogen worden, om daarvan weer te leren.

Ons ideaalbeeld van een leerling is een kind dat weerbaar, zelfstandig, sociaal en goed voorbereid is op de maatschappij.

Op obs Slingerbos staat een team enthousiaste professionals klaar om het beste uit de kinderen te halen. De school is sterk in ontwikkeling, wat o.a. zichtbaar wordt in de onderzoekende houding van de leer- en actieteams.

Alle leerkrachten werken met een kortdurend POP op basis van het pedagogisch didactisch handelen. Er is sprake van individueel leren en teamleren.

De samenwerking met de ouders /verzorgers en school vinden we erg belangrijk. Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel. De school staat open voor de ouders en hoopt dat ouders deze laagdrempeligheid ook zo ervaren. De ontwikkeling van het kind staat centraal en hier zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor.

info-slingerbos