Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

09 februari 2017

PCBS De Diamant (Het Kristal)

De Diamant………laat kinderen stralen          

Als je mag doen waar je goed in bent, ga je bijzondere prestaties leveren. Je gaat opvallen, stralen; je wordt bijzonder. Zo bekijken wij kinderen.

We houden zoveel mogelijk rekening met de (leer)wensen van kinderen. Leren op een manier die bij je past, in een veilige en uitdagende omgeving, zorgt er immers voor dat leren leuk is. Dan kun je je ontwikkelen met een gevoel van eigenwaarde, met zicht op je mogelijkheden en beperkingen en met respect voor anderen. Op basis van deze visie biedt De Diamant vier onderwijsconcepten aan: ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), programmagericht onderwijs (PGO), ervaringsgericht onderwijs (EGO) en zelfsturend leren (Beemte). Kinderen/ouders kiezen voor het concept dat het kind het meest laat stralen!

Visie op het kind

  • Elk kind is uniek
  • Het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen staat centraal
  • Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo

Hieruit volgt dat:

  • Volwassenen de keuze van de kinderen respecteren en ondersteunen
  • Wij met kinderen omgaan op basis van vertrouwen
  • Wij met kinderen omgaan op basis van gelijkwaardigheid
  • Wij altijd uitgaan van wat wel mogelijk is.

Visie op onderwijs

Het team van de PCBS “De Diamant”werkt vanuit de christelijke identiteit. Er moet sprake zijn van een veilige leeromgeving voor de kinderen die bij ons op school zijn. Het samen leren, zorg dragen voor elkaar en geloof en plezier hebben in eigen kunnen vinden wij erg belangrijk. De leerstof, maar ook het tempo, wordt afgestemd op de leerbehoefte van het kind, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en tevens leren ze het werk zelf te plannen. Omdat wij dit zo belangrijk vinden zijn we met ingang van cursusjaar 2009-2010 officieel TOM(Team Onderwijs op Maat) school geworden.