Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

30 maart 2017

RKBS De Kleine Wereld

De Kleine Wereld is een katholieke basisschool en valt onder het SKBG (Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland).

Onze school telt ongeveer 200 leerlingen. De school staat midden in Twello, momenteel nog aan de Maarten Tromplaan maar na de herfstvakantie gaan we verhuizen! We komen dan in een nieuw schoolgebouw, de Brede School De Fliert, samen met 2 andere scholen en de peuterspeelzaal. Iedere school behoudt wel zijn eigen identiteit.

In totaal hebben wij 9 groepen: 2 kleutergroepen, een groep 3,4,5,6,7 en 8.
Sinds dit schooljaar hebben wij ook een Taalschakelklas. In deze klas zitten voornamelijk Syrische kinderen. Zij krijgen intensief taalonderwijs en stromen dan in binnen de andere groepen. Wanneer ze 4 of 5 jaar zijn dan beginnen ze direct in de kleutergroep.
Iedere ochtend lezen de kinderen van groep 6, 7 en 8 samen met de kinderen uit de TSK. Het is heel bijzonder hoe snel de kinderen integreren binnen de school.

Binnen alle groepen wordt er lesgegeven op drie niveaus, volgens het IGDI model.
Iedere ochtend starten we met een inloop, waardoor er tijd is voor extra instructie.
Drie jaar geleden zijn we voor het rekenen overgegaan op de nieuwe methode van Wereld in Getallen. Deze methode bevalt ons erg goed. Om nog meer doelgericht te kunnen werken, zijn wij dit schooljaar begonnen met het werken vanuit leerlijnen. De leerlingen maken een instaptoets vóór ieder blok, een tussentoets midden in het blok en de eindtoets in het toetsboekje. Aan de hand daarvan wordt er gekeken wat de leerlingen al beheersen en waar ze instructie bij nodig hebben. De resultaten van de instaptoets worden verwerkt op thermometerbladen. Dit zijn bladen voor de leerlingen waarin zij precies hun voortgang kunnen bijhouden. Als leerkracht ben je eenmalig druk bezig met de voorbereidingen met deze manier van werken, maar we plukken hier zeker de vruchten van. De resultaten van de toetsen liggen aanzienlijk hoger dan de resultaten van de toetsen vóór het werken met leerlijnen!

Ons motto is: “Kinderen die naar De Kleine Wereld gaan, leren in De Grote Wereld op eigen benen staan”.

Enkele speerpunten zijn: onderzoekend leren, talentontwikkeling en samenwerkend leren.
Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen dat niet alleen binnen de groep maar ook in de verrijkingsgroep. Kinderen uit groep 2 t/m 4 en groep 5 t/m 8 werken één middag in de week aan uitdagende, verrijkende opdrachten.

Ons enthousiaste team bestaat uit 13 leerkrachten, incluis de directeur en de IB-er.
Er wordt heel goed samengewerkt. Twee keer per week gaan we o.a. een half uur “teamleren”, waarbij we samen de lessen voor rekenen en begrijpend lezen voorbereiden.

Om ons te blijven professionaliseren, volgen we regelmatig cursussen. Een aantal van die cursussen wordt door de stichting SKBG georganiseerd, o.a. de cursus “Het jonge kind” en “Teach like a Champion”. Deze laatste cursus wordt momenteel ook gegeven voor de studenten van het Saxion. Ook komend schooljaar zal dat weer gebeuren.