Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

16 februari 2017

RKBS De Wereldboom

We hechten veel waarde aan persoonlijke betrokkenheid. Het voornemen is het geheel te laten uitgroeien tot een IKC met kinderopvang, peuterspelen e.d. De Bosrand heeft een prachtige natuurlijke omgeving met veel speel- en leerruimte rondom het gebouw. Het gebouw is prachtig vernieuwd en aan de eisen van deze tijd aangepast.

Ons voedingsgebied zal gaan bestaan uit de Haghoek, Rosarium, Stad Noord, Indië en de Wierdensehoek. Het gebouw aan de Bosrand staat daarin mooi centraal.

Waar staan wij voor?

Veelkleurig: Geen kind is hetzelfde, geen blaadje is hetzelfde.  Wij houden rekening met eigen aardigheden en het  eigen talent van de kinderen.  Wij hechten waarde aan het totaalbeeld. In ons onderwijs willen we kinderen voorbereiden op die zich steeds vernieuwende maatschappij.

Vernieuwend: Het werken met moderne media (tablet), het vakoverschrijdend projectonderwijs en een andere wijze van waarderen door het gebruik van portfolio´s. De kinderen leren vaardigheden in te zetten die ze nodig hebben in de 21e eeuw. Het gaat dan om: Creatief denken, probleem oplossend denken, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren en digitale geletterdheid.

Uitdagend: Wij gaan uit van het begrip `eigenaarschap`.  Ze leren eigen keuzes te maken en zelf verantwoordelijk te zijn voor het bereiken van de doelen. Dat is voor kinderen een hele uitdaging!  De leerkracht is de trainer, de instructeur, de coach en de persoon waarbij je terecht kunt.

Onze identiteit: Geef mij een school waarin mijn kind vrij is en zich veilig voelt, in persoon, afkomst, geloof, meningsuiting en verwerving van kennis. Geef mij een school die kennis en vaardigheden aanreikt en een bron van inspiratie vormt, vol nieuwe toekomstplannen. Geef mij een school zonder drempels.

Het katholieke geloof vormt hierbij het uitgangspunt. Er is ruimte voor iedereen ongeacht geloof of levensbeschouwing.