Opleiden

Inductie

09 februari 2017

RKBS St. Joseph

Welk onderwijsconcept wordt aangehangen?

Ontwikkelingsgericht- en adaptief onderwijs.

Waar staat de school (buurt, wijk, regionale functie) / populatie?

De Josephschool staat in een rustige woonwijk en heeft op dit moment 220 leerlingen met verschillende culturele achtergronden. De leerlingen komen uit de wijde omgeving van de school.

Waar staan jullie als school voor? Wat is jullie visie/motto in ‘1 zin’?

Moto:

De St. Josephschool is “meer dan onderwijs”. Wij geven boeiend, zelf ontdekkend en uitdagend onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Visie:

Wij zijn een basisschool die aandacht heeft voor de talenten van kinderen en die voor alle kinderen streeft naar het maximaal haalbare niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Levensbeschouwing is verankerd in het onderwijs en waarden en normen nemen een voorname plaats in.

Wat is er uniek aan de school? Wat maakt de school bijzonder t.o.v. andere scholen?

De leerlingen ontwikkelen zich vanuit een veilige omgeving optimaal tot zelfstandige personen die verantwoordelijk krijgen en nemen voor hun eigen ontwikkeling onder begeleiding van professionele leerkrachten. Ze verlaten onze school toegerust met vaardigheden en kennis die ze kunnen inzetten in de maatschappij van de toekomst.

Wat is de drive van jullie team? Hoe functioneert het team?

Wij werken met een enthousiast en, betrokken team dat goed is opgeleid en veel ervaring heeft. Het team werkt doelgericht aan de ontwikkeling van de kinderen in de school.