Studenten

Vind hier alle benodigde informatie over opleiden en het werplekleren. Praktische downloads van stagedossier en handboek tot digitale stagemarkt en liovacatures.

Lerarenopleiders

Ontdek hier welke professionaliseringsmogelijkheden er zijn. Als opleidingsschool willen we ons blijven ontwikkelen.

Samenwerking versterken

Binnen de Stedendriehoek staan de drie O’s (Opleiden, Ontwikkelen en Onderzoek) centraal.
Dit biedt vele mogelijkheden om van en met elkaar te leren, kennis en expertise te delen.

Expertscholen
Binnen de Stedendriehoek zijn er veel scholen die op bepaalde terreinen een brede expertise ontwikkeld hebben. Die expertise kan zijn opgebouwd met behulp van een externe deskundige, maar ook in toenemende mate door bijvoorbeeld leerteams of academisch onderzoek. Enkele voorbeelden:
Op ‘De Sleutel’ is ervaring opgedaan met het werken met portfolio’s en bijbehorende kind-oudergesprekken.
De Borgloschool heeft veel onderzoek gedaan naar begrijpend lezen en intern een stevig verbeteringstraject opgezet uitgevoerd en geëvalueerd.
Obs Kolmenscate heeft zich de laatste jaren verdiept op keuzewerk op basis van MI (meervoudige intelligentie). In schooljaar 2016-2017 heeft de focus van onderzoek gelegen op het thema ‘leertaal’.

Als expertscholen bereid zijn hun expert-kennis en -ervaring met collega-scholen te delen, dan wordt dat op deze website gepubliceerd en onder de aandacht gebracht door de ‘ambassadeur’ van ‘De stedendriehoek’.

Het project Versterking Samenwerking
Vanuit het project ‘Versterking Samenwerking’ is door groepen scholen gewerkt aan verschillende thema’s, juist met het doel deze met elkaar te delen en de opgedane expertise voor de hele opleidingsschool beschikbaar te stellen.
Er zijn onderzoeken gedaan naar effectieve instructie op maat, aanspreken op talent, ik-doelen, portfolio en portfoliogesprekken, ouderbetrokkenheid, sociale veiligheid, mediation, startende leerkrachten. Verslagen van de onderzoeken, concrete producten en dergelijke zijn onder hier te vinden: onderzoeken.

Verschillende onderzoekers zijn bereid hun expertise te delen met collega-Stedendriehoekscholen.

Bestuursgebonden academies
Deelnemende besturen beschikken vaak over een eigen intern opleidingsaanbod voor de eigen scholen. Het zal geregeld voorkomen, dat bepaalde cursussen niet vol komen met alleen maar eigen personeel. In zo’n situatie zou dit interne aanbod ook opengesteld kunnen worden voor leraren van Stedendriehoekscholen van andere besturen. Maar ook om andere redenen kan een bestuursacademie een deel van zijn aanbod openstellen voor collega’s uit de Stedendriehoek.

Vergoedingen
Om de expertkennis van een collegaschool in te kunnen roepen zal het noodzakelijk blijken de ‘expert’ vrij te roosteren. Een vergoeding voor de kosten voor het vervangen van de expert lijkt redelijk. De kosten hiervoor worden in de aanloopfase vergoed door De Stedendriehoek. Elke opleidingsschool ontvangt tijdens het congres van april 2017 een tegoedbon met een waarde van 250 euro, waarvoor een expert van een collegaschool kan worden ‘ingehuurd’.