Aanspreken op talent A

In de projectgroep Aanspreken op Talent A zijn we op zoek gegaan naar dat nieuwsgierige en leergierige kind. Wat heeft hij nodig om nieuwsgierig en leergierig te blijven? Hoe kunnen we hem helpen en wellicht aanmoedigen om zich optimaal te ontwikkelen? Een klimaat dat gericht is op presteren of een klimaat gericht op leren?

In ons literatuuronderzoek deden we een ontdekking: BLP is goed voor elke leerling én het helpt de meer- of hoogbegaafde leerling. Vroeger vonden we nooit tijd om die slimme jongens en meisjes echt iets te leren en we hielden onszelf voor de gek door te zeggen dat we uitdagende opdrachten voor ze hadden. Maar als die slimme jongens en meisjes dan nooit eens vastzaten en alsmaar doorwerkten en een mooi resultaat inleverden dan hadden we ons kunnen afvragen of ze werkelijk iets geleerd hadden dat ze nog niet konden: Doorzettingsvermogen? Verbanden leggen? Vragen stellen? Voortbouwen? Onderlinge afhankelijkheid? Omgaan met afleidingen? (Denk even aan de leerlingen die fluitend het PO doorlopen en vastlopen op VWO of WO: echt wel slim genoeg maar ze hebben waarschijnlijk nooit leren leren!)

Hierboven noemden we een paar binnen BLP gedefinieerde leerspieren. BLP benoemt 17 leerspieren die je allemaal kunt trainen, net zoals je je lichaam traint in de sportschool. Leerspieren moet je rekken en strekken, en herhaaldelijk trainen, dan wordt je gegarandeerd beter! Het is de taak van de leerkracht om situaties te creëren waarbij een beroep gedaan wordt op die leerspieren en het kind te begeleiden in het trainen daarvan. Een overzicht van de leerspieren vind je in bijlage 1.

Building Learning Power gaat dus over het trainen van leerspieren waardoor je learning power toeneemt. Er zijn 17 leerspieren gedefinieerd. Elk kind, op elk niveau, kan deze spieren trainen en gaat hierdoor beter leren.