Mediation

De ontwikkelingslijn van Rkbs Adwaita en de odb De Branink is verschillend. De scholen zijn gezamenlijk gestart in het proces. Zij hebben eerst de beginsituatie bepaald. De scholen willen onderzoeken of  sociale veiligheid vergroot word door gebruik te maken van mediation.  De beginsituatie bleek verschillend voor beide scholen op het gebied van het schoolklimaat. Op Rkbs Adwaita is er nog geen  gemeenschappelijke visie op sociaal emotioneel leren. Op obd de Branink is er een gezamenlijke visie op het sociaal emotioneel leren en wordt er gestart vanuit een positief schoolklimaat om bij de leerlingen het verantwoordelijkheidsgevoel en probleemoplossend vermogen te vergroten.  Vervolgens zijn aparte deelvragen opgesteld voor beide scholen en is er literatuurstudie gedaan naar sociaal emotioneel leren.  Een van de conclusies is dat je kinderen leert nadenken en praten over de eigen bijdrage aan mogelijke oplossingen (Scheltema 2012). Een andere conclusie is dat ouders belangrijk zijn in het proces om mediation in te bedden op school. De keuze van het boek ’Kinderen.. en hun rol als bemiddelaar’ (Porro 2003) is gemaakt, omdat dit financieel en inhoudelijk het meest eenvoudig te realiseren is.  De uitvoering voor beide scholen verliep verschillend. Waar Rkbs Adwaita bezig geweest is met de visie rondom sociaal emotioneel leren, heeft de Branink zich geconcentreerd op het invoeren van mediation. Rkbs Adwaita heeft zich bezig gehouden met een  gedeelde visie en commitment van de leerkrachten. Obd De Branink is op zoek gegaan naar leerlingen die de rol als mediator wilden dragen.  Deze leerlingen hebben een training gehad.  Vervolgens zijn deze leerlingen ingezet in de school.

Toekomst

De Branink heeft de doorgaande lijn bepaald; mediation is nu ook gestart in de onderbouw. De Rkbs. Adwaita bepaalt in de komende tijd haar visie op sociaal emotioneel leren.